Karate szótár

SEMPAI -nak szólítjuk mindazon karatékákat, akik nálunk magasabb övfokozattal rendelkeznek, a Sempai szó idősebbet, tapasztaltabbat, elöljárót jelent.
SENSEI -nek szólítjuk azokat a fekete öveseket akit tanítanak, oktatnak, a Sensei szó jelentése tanító, tanár.
SHIHAN – nak szóllítjuk az 5. dan fölötti mestereket, jelentése mester.
KOHAI jelentése alárendelt. A KOHAI minden esetben hangos OSSU köszöntéssel (OSHI SHINOBI rövidítése.

Jelentése: feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak) előre köszönti a SEMPAI-t, nemcsak a DOJO területén, hanem bárhol, ahol találkoznak. A KOHAI minden esetben be kell, hogy tartsa a SEMPAI vagy SENSEI utasításait, tisztelettel kell viseltetnie irántuk
DOHAI jelentése azonos rangú, mellérendelt.

A DOJO-ba való be- és kilépéskor minden esetben a terem felé fordulva meghajlással üdvözöljük az edzőtermet. Ha fekete öves mester tartózkodik a teremben, őt is külön illeti üdvözlet.
Az edzés kezdetén és végén szertartás részeként térdelő ülésben (SEIZA) meditálunk (MOKUSO), majd üdvözöljük a SHINDEN-t vagy SHOMENI-t, amely az edzőteremben kialakított kis szentély (zászló, MIYAGI mester fényképe és egyéb karatéval kapcsolatos relikviák)
Ezután az edzést vezető SEMPAI vagy SENSEI felé hajlunk meg.
A közös üdvözléseket az edzés elején és végén az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

Miután a karatékák rangsor szerint felsorakoztak a DOJO-ban, a sor elején álló rangidős utasításait követik.
SEIZA vezényszóra a legmagasabb övfokozattal kezdve egyenként térdelő ülésben foglalnak helyet.
MOKUSO vezényszóra lehunyják a szemüket és meditálnak
MOKUSO YAME vezényszóra befejezik a meditációt és kinyitják a szemüket.

SHOMEN NI REI vezényszóra némán meghajolnak a szentély felé.
SEMPAI NI REI, vagy SENSEI NI REI vezényszóra miutánaz edzést vezető mester felé fordultak, őt is köszöntik.
OTAGAI NI REI vezényszóra miután visszafordultak a karatékák, egymást üdvözlik.

A karatéka az edzéseken mindíg tiszta DOGI-ben (karate ruhában) ás ápoltan jelenjen meg. Koszos DOGI-ben megjelenni tiszteletlenség a mesterrel, a DOJO-val szemben.

KIME 
Erő összpontosítás, melyet izomfeszítésekkel érünk el. A technika becsapódásának pillanatában a testünk megfelelő izmait maximálisan megfeszítjük nagyon rövid ideig. Nagyon fontos, hogy a feszítés a levegő kifúvásával, kiáramlásával egyidőben, szinronban történjék.
Figyelem: a technikák laza izomzattal indulnak, a feszítés a becsapódás pillanatában történik és nagyon rövid ideig tart!

KIAI 
Harci kiáltás. A kiai gyomorból feltötő, rövid éles hang, melyet erőöszpontosításkor, a technika becsapódásának pillanatában, az izomfeszítésekkel egyidőben a levegő kiáramlásakor hallatunk. A kellő időben végrehajtott harci kiáltás meglepi, sokkolja az ellenfelet.

Üdvözlések
SHOMEN NI REI
 – tiszeteletadás az oltárnak, edzőteremnek
SEIKO SHIHAN NI REI – a stilus vezető nagymesternek
KAISO NI REI – a stílus alapító nagymesternek
SENPAI NI REI -az edzést vezető mesternek/rangidősnek
OTAGAI NI REI -küzdőtársnak/egymásnak
OSU -üdvözlés/köszönés, megértés/bocsánatkérés jelzése (OSHI SHINOBI rövidítése, jelentése: “feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak, utasításodnak”)

Kifejezések
KARATE -“üres/fegyvertelen kéz”
DO -út(filozófiai értelemben), művészet
KARATE-DO -“üres kéz útja”, fegyver nélküli küzdőművészet, életforma
DOJO -edzőterem
UKE -védés, blokk
GERI – rugás
TSUKI -ütés
UCHI– csapás
ATE– csapás, sújtás
DACHI– állás

Támadó testrészek/felületek
SEIKEN
– az ököl első két izülete
URAKEN– ökölhát első két izület
TETSUI– tenyérél (ökölbe szorított)
HAITO– tenyér hüvelykujj felöli éle
SHUTO– tenyérél
TENSHO– tenyértő
HIJI(EMPI)- könyök
NUKITE– ujjhegy
KOSHI(CHUSOKU) -lábujj alatti párna
KAKATO -sarok
HIZA -térd
SOKUTO -lábél
HAISOKU -lefeszített lábfej

Vezényszavak
YOI
– felkészülni
MAWATE -megfordulni
SEIZA -térdelésbe le
MOKUSO -meditáció, szellemi összpontosítás
YAME -vége, állj
YASUME -pihenj

Irányok, oldalak
OI 
-azonos oldali
GYAKU -ellentétes oldali
MIGI -jobb oldali
HIDARI -bal oldali
MAE -előre, elülső, elöl
USHIRO -hátrafelé, hátsó, hátul
AGE -felfelé
OTOSHI -lefelé
MAWASHI -köríves
YOKO -oldalra, oldalsó

Magasságok
JODAN 
-a nyaktól felfelé
CHUDAN -a nyak és az alhas közötti testrész
GEDAN -alhas alatti testrész

Számolás
ICHI
(SHO) – egy
NI – kettő
SAN -három
SHI(YON) -négy
GO -öt
ROKU -hat
SICHI(NANA) -hét
HACHI -nyolc
KU(KYU) -kilenc
JU -tíz
IPPON -egyszeri
NIHON -kétszeri
SANBON -háromszori
YOHON -négyszeri
GOHON -ötszöri
JU ICHI -tizenegy
NI JU -húsz
YON JU GO -negyvenöt
HYAKU -száz
SEN -ezerGoju-Ryu katái
GEKISAI DAI ICHI
GEKSAI DAI NI
SAIFA
SEINCHIN
SANSERU
SHISOCHIN
SEIZAN
SEIPAI
KURURUNFA
SUPERINPEI
SANSHIN
TENSHOLéteznek még a TAIKYOKU katák, amelyeket Gogen Yamaguchi nagymester alkotott a
Shotokan-ban található HEIAN tanuló katák formájára.
TAIKYOKU JODAN
TAIKYOKU CHUDAN
TAIKYOKU GEDAN
TAIKYOKU KAKE UKE
TAIKYOKU MAWASHI UKE